השינויים הרבים בתחומי התשתיות ובראשם משק המים, מחייבים התמקצעות והתמקדות בתחומים אלה, תוך הסתכלות רחבה על צרכי העוסקים בתחום – מתכנון ומימון הפרוייקטים השונים ועד ייצוג מול גורמי הממשל ומיצוי הזכויות מול גורמים אלו.

משרד עורכי הדין וינר –רזניק פועל לליווי וייצוג של העוסקים בתשתיות הזורמות – אנשי המים, האנרגיה, וההתיישבות ומתמקד במתן שירות בתחומים אלו, כמו גם בליווי במימון התשתיות והפרוייקטים בתחומים השונים.

עורכי הדין יוחנן וינר ולילך רזניק, יחד עם עורכי הדין במשרד, מייצגים מגוון רחב של לקוחות ומעניקים להם שירותים משפטיים בתחום המשפט המסחרי, המשפט המינהלי, דיני חוזים ודיני מכרזים.   
הייעוץ המשפטי השוטף כולל הכנת חוות דעת, כתיבת הסכמים, ייצוג בערכאות משפטיות- לרבות עתירות מנהליות ועתירות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ.

השירותים הניתנים במשרדנו

ייצוג ארגונים יציגים של מפיקי מים וחקלאים

בכל הנוגע לחקיקה בתחום משק המים, לרבות השתתפות בדיונים בכנסת בנוגע לתיקון חוק המים, וייצוג בפני משרדי הממשלה השונים, הרשות הממשלתית למים ולביוב, משרד האוצר ומשרד החקלאות כמו גם הגשת עתירות לבג"צ בתחום אסדרת משק המים בישראל.

ייצוג גופים פרטיים העוסקים בתחום הפקת מים והספקתם לצרכנים

ייצוג זה כולל ניסוח התקשרויות עם הצרכנים והספקים, מתן חוות דעת שוטפות, ייצוג בעררים, בהליכים משפטיים בערכאות השיפוטיות השונות והגשת עתירות לבית המשפט העליון במידת הצורך, כמו גם ייצוג מול הרשות הממשלתית למים ולביוב, משרד האוצר ומשרדי ממשלה רלוונטים לעורכי הדין במשרד ניסיון של עשרות שנים במתן ליווי משפטי למפיקי וספקי מים הפועלים במשק המים הישראלי, לרבות ליווי בקבלת כל ההיתרים להקמת מפעל מים וליווי של כל קשת הפעילות השוטפת של מפיקי וספקי המים, טיפול בהקצאות מים, הסדרת רישיונות הפקה ותנאיהם, תחשיבי עלות מים בהתאם לכללים המתפרסמים מעת לעת והתחשבנויות מול גורמי השלטון והסדרת היחסים בין הספקים ובין צרכני המים. המשרד עוסק גם בייעוץ וליווי למפעלי השבת קולחין – החל משלב התכנון וקבלת האישורים וכלה בקבלת היתרים ממשרד הבריאות, התקשרויות עם צרכנים וליווי שוטף למלוא פעילות התאגיד.

ייעוץ וליווי שוטף לאגודות שיתופיות

הייעוץ כולל ליווי פנימי לאגודות ולנושאי המשרה בהם, הכנת תקנונים וליווי תיקון תקנונים, ייעוץ בעניין היבטי מס ותכנון מס, כתיבת הסכמים, ייצוג בערכאות משפטיות והכנת חוות דעת בנושאים האמורים

ייצוג תאגידי מים וביוב

בנוגע להספקת שירותי המים והביוב במתחמים לא מוסדרים המצויים בשטחי העיר בה פועל התאגיד, התחשבנות מול חברת מקורות והרשות הממשלתית למים ולביוב, ביצוע סקרי נכסים וחישובי עלויות הספקת המים והביוב בעיר, וכן ייעוץ לתאגידים בנוגע להתקשרות עם קבלנים עיקריים מולם קשור התאגיד, תפעול מתקני טיהור שפכים, כמו גם לגבי תוכניות פיתוח עתידיות.

ייצוג רשויות ומועצות מקומיות

עורכי הדין במשרד ייצגו עשרות רשויות ומועצות מקומיות בהליך משפטי הנוגע לחיובי המים בהם חוייבו על ידי מקורות, ותביעת להשבת הסכומים ששולמו ביתר המכונים על ידי מקורות "צריכה מעל הזכויות". כן מטפלים עורכי הדין בעשרות לקוחות בכל הנוגע להסדרים מול ספקי המים שלהם ונותני שירותי הביוב.

ניהול משא ומתן ומגעים מול גופים ממשלתיים ורגולטוריים

לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב וממושך בייצוג גופים גדולים מהמובילים במשק הישראלי, בתחומי הנדל"ן, התשתיות, המסחר ועוד. עורכי הדין במשרד מתמודדים באופן תדיר בייצוג לקוחות מול גופים ציבוריים גדולים, לרבות גורמים רגולטוריים - הרשות הממשלתית למים וביוב, משרד האוצר ועוד.

טיפול בפעילות הכלכלית והעסקית של אגודות שיתופיות

לרבות עניינים הנוגעים למשרד החקלאות, ועדת הפרוגרמות, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. עורכי הדין מטפלים בכל היבטי הפעילות העסקית של אגודות שיתופיות, ובכלל זה הקמת מיזמים בתחומי האנרגיה המתחדשת, חקלאות, תעשיה, תיירות, הרחבות קהילתיות וקליטת תושבים בשטח הקיבוץ, הכנסת שותפים לפעילות האגודה, כניסת משקיעים למפעלים, הקמת שותפויות חקלאיות ואחרות, וכן ליווי אגודות שיתופיות, מרכזיות ואחרות בהליכי שינוי מבני וייחוס הון. בנוסף, ניתן ליווי לאגודות בהליכים תכנוניים ובמגעים מול ועדות התכנון והבניה, כמו גם מול מינהל מקרקעי ישראל בעסקאות שונות בשטחי האגודות.

צוות המשרד

עו"ד יוחנן וינר

עו"ד יוחנן וינר הינו עורך דין משנת 1984. יליד קיבוץ דגניה א', עסק בתפקידי ניהול מרכזיים במגזר הקיבוצי ובכלל זאת ניהול ארגון קניות אזורי (במחזור כספי של כ- 1.5 מיליארד ₪ בשנה) וחברות בדירקטוריונים של חב' בבעלות ארגונים קיבוציים.

יוחנן הינו בעל נסיון של עשרות שנים בתחום המים לרבות בייזום והקמה של מפעלי מים והשקיה, מפעלי השבה, ומפעלי התפלת מים מליחים.

 יוחנן ייצג וליווה רכבת ישראל במשא ומתן ממושך בנושאים שונים מול משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות ועסק בהכנת ניירות עמדה, גיבוש הצעות חוק והסכמים, שינויי חקיקה ובהסדרת הנושאים המתחייבים מהעברת הנכסים והזכויות והחובות מהרשות לחברת הרכבת.

כן עסק יוחנן בהכנת התשתית והמסמכים הדרושים להקמת החברה הממשלתית נמל חיפה, וייצג וליווה את נמל חיפה בנושאים שונים ומגוונים מול משרד האוצר ומשרד התחבורה, רשות הנמלים והרכבות ויתר הגורמים הרלוונטים.

עו"ד לילך רזניק

עו"ד לילך רזניק הינה עורכת דין משנת 1997. ילידת קיבוץ אורים. התמחתה בבית המשפט העליון אצל כב' המשנה לנשיא השופט שלמה לוין.

לילך עוסקת שנים רבות בליווי של מפיקי וספקים של מים מכל הסוגים והאיכויות ובמסגרת זו ליוותה הקמת מפעלים להתפלת מים מליחים, הקמת מתקני טיהור שפכים, הקמת מפעלי השבת מי קולחין מטוהרים לשימוש בחקלאות ובתעשייה.

כמו כן עוסקת לילך בליווי ארגונים יציגים ומפיקים רבים בכל הנוגע לרגולציה [אסדרה] של משק המים, משלב פרסום טיוטות הכללים לשמיעת עמדות הציבור, הגשת התנגדויות ובמידת הצורך הגשת עתירות בנושאים אלה, קביעת תעריפים במשק המים, ייעוץ למפיקים ספקים וצרכנים לגבי דרישות הדין ויישומן בפעילותם.

עו"ד (רו"ח) רוית יצחק

בוגרת LLB, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2011
בוגרת BA במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2011 (התמחות בפירמת Deloitte – בריטמן, אלמגור זוהר במגזר האנרגיה).

חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2013.
חברה במועצת רואי החשבון בישראל משנת 2016.

תחומי עיסוק עיקריים: דיני אגודות שיתופיות, דיני מים, תשתיות ואיכות הסביבה. ליווי שוטף בתחומים מסחריים בארץ ובחו"ל וליווי שוטף של עסקאות מימון בינלאומיות ומיזמי בניה.

עו"ד יעל דייג

בוגרת LL.B.  – אוניברסיטת חיפה משנת 2015.

מגשרת מוסמכת משנת 2013. 

התמחות ביחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים.

חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2016.

תחומי עיסוק עיקריים: דיני אגודות שיתופיות, דיני מים, תשתיות ואיכות הסביבה    

צרו איתנו קשר

03-9492913

פקס - 03-9673792

office@wradv.co.il

מגדל פז 1
שוהם 5, קומה 19
רמת גן 5251001